Klub Seniora+ Myślenice > Kim jesteśmy > Podstawy funkcjonowania placówki

Podstawy funkcjonowania placówki

Klub „Senior+” funkcjonuje w ramach Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Celem Klubu „Senior+” jest wzmocnienie potencjału osób starszych, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, jak również zapobieganie izolacji seniorów, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu niesamodzielności oraz integracja społeczna.

Uczestnictwo w Klubie „Senior+” odbywa się na zasadach:

  • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
  • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
  • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
  • promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;
  • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
  • motywowania Seniorów do samopomocy;
  • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
  • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
  • promowania wolontariatu międzypokoleniowego
MRiPS
Myslenice
CUS
Senior+
CAL
Kreatywnia
Skip to content