Kadra

Kierownik Klubu „Senior+” Beata Mirochna
Koordynator/wychowawca Aleksandra Burda
Terapeuta Zajęciowy Ewa Majewska

MRiPS
Myslenice
CUS
Senior+
CAL
Kreatywnia
Skip to content